Texten, som var föremål för en provisorisk politisk överenskommelse mellan församlingens och rådets förhandlare redan i juni 2022, godkändes i dag i Strasbourg med 525 röster för, 29 röster emot och 14 nedlagda röster, och när den formellt godkänts av rådet ska den träda i kraft 20 dagar efter det att den offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Enligt parlamentet syftar denna nya lagstiftning till att se till att överföringar av kryptovaluta alltid kan spåras och att misstänkta transaktioner blockeras.

Parlamentet förtydligar att lagstiftningen omfattar transaktioner på över 1 000 euro från så kallade obevakade plånböcker (adress för en privat användare) när de interagerar med plånböcker som förvaltas av enheter som tillhandahåller kryptotjänster. Utelämnade är överföringar mellan personer som utförs utan en leverantör eller mellan leverantörer som agerar för egen räkning.

Plenarförsamlingen gav också grönt ljus - med 517 röster för, 38 röster emot och 18 nedlagda röster - till nya gemensamma regler om tillsyn, konsumentskydd och miljöskydd för kryptotillgångar, inklusive kryptovalutor.

Regleringen av marknaden för kryptotillgångar kommer att omfatta även sådana som inte omfattas av den gällande lagstiftningen.

"Konsumenterna kommer att få bättre information om de risker, kostnader och avgifter som är förknippade med deras verksamhet", och "dessutom kommer den nya rättsliga ramen att stödja marknadens integritet och den finansiella stabiliteten, genom att reglera offentliga erbjudanden av kryptotillgångar", och även överväga åtgärder för att förhindra marknadsmanipulation, penningtvätt, finansiering av terrorism och annan brottslig verksamhet.