Koldioxidskatten har tagits ut av kryssningspassagerare och kommersiella flygningar sedan juli 2021, men hittills har privatjetresenärer varit undantagna.

Nu, enligt den förordning från infrastrukturministeriet som publicerades i fredags i Diário da República, "tas koldioxidskatt ut av konsumenten för flygresor på kommersiella eller icke-kommersiella flygningar som avgår från flygplatser och flygfält som ligger på portugisiskt territorium, i flygplan med en maximal passagerarkapacitet på upp till 19 platser".

Åtgärden är ett resultat av ett initiativ som PAN lade fram i parlamentet som ett förslag till ändring av statsbudgeten för 2023(OE2023) och som välkomnades av regeringen.

Fram till oktober 2022, enligt uppgifter som NAV rapporterat till ANA, registrerades 18 838 rörelser med privata jetplan på nationella flygplatser, vilket är 1 041 fler flygningar jämfört med de 17 797 flygningar som genomfördes med privata flygplan under 2021.

Bland de nationella flygplatserna registrerade Humberto Delgado - som befinner sig vid gränsen för sin operativa kapacitet - under 2022 mer än 2 600 flygplansrörelser, cirka 1,4 % av det totala antalet flygningar som landade eller startade från Lissabons flygplats.

Fram till november förra året, 15 månader efter att den trädde i kraft, uppgick intäkterna från koldioxidskatten på flygresor, som flygbolagen tar ut, till cirka 42 miljoner euro, enligt uppgifter från den nationella myndigheten för civil luftfart(ANAC) som skickade cirka 40,7 miljoner euro till miljöfonden.