Han nämnde inte att korna ibland exploderar. Inte precis, men tidigare den här månaden (10 april) exploderade en industriell mjölkgård i Texas i en ladugård, vilket dödade 18 000 kor. Kor spyr ut metan när de smälter sitt foder, och över en koncentration på 5 procent blir metan explosivt.

Uppenbarligen har ingen förklarat för folket på South Fork Dairy (nära Dimmit, Texas) att en ordentlig ventilation förhindrar att metan byggs upp på detta sätt. Explosioner är dock det minsta av våra problem med kor. Det finns minst en miljard kor i världen, och en genomsnittlig ko producerar hundra kilo metan per år.

Det är mycket olyckligt eftersom metan är en kraftfull växthusgas, som är ansvarig för mellan en fjärdedel och en tredjedel av den uppvärmning som spelar förödande roll för vårt klimat i dag. Dessutom används mer än hälften av jordens jordbruksmark för att föda inte människor utan alla dessa nötkreatur.

Tidiga jordbrukare domesticerade boskap för minst 8 000 år sedan, och även det hade en inverkan på planeten. Under några tusen år var den extra metan som släpptes ut av det relativt lilla antal tama nötkreatur som dessa jordbrukare höll - troligen bara några miljoner - tillräckligt för att vända klimatutvecklingen helt och hållet.

Det normala mönstret sedan långt innan människan dök upp på planeten har varit hundra tusen år av djupfrysning, sedan en tiotusenårig "interglacial" värmeperiod som den nuvarande, och upprepning i all oändlighet. Den nuvarande mellanistiden började för 11 900 år sedan, så vi borde vara på väg in i nästa stora istid vid det här laget - men det är vi inte.

Istiderna avbröts permanent för ungefär 5 000 år sedan. Några miljoner extra nötkreatur som spydde metan i 3 000 år gav tillräckligt mycket metan i luften för att stoppa kylningstrenden. Redan före den industriella revolutionen var den globala medeltemperaturen en hel grad Celsius högre än vad man normalt skulle förvänta sig vid denna tidpunkt i cykeln.

Den grundläggande frågan är markanvändningen. Människan har tagit 40 procent av jordens yta i anspråk för vårt jordbruk (från 7 procent år 1700), och har tagit bort både träden och de flesta av de ursprungliga vilda djuren och ersatt dem med våra egna grödor och matdjur.

Om man räknar med "förvaltade" skogar, vägar, byggnader, skidbackar och allt däremellan kontrollerar vi faktiskt 75 procent av den isfria landytan. En stor del av resten är naken sten och tenderar att bli vertikal.

Vi har fyrdubblat massan av djurliv på marken (främst boskap), men tagit bort två tredjedelar av massan av vegetabiliskt material (skogarna). De levande människornas kroppar utgör nu 36 procent av den totala vikten av landlevande däggdjur på jorden. Våra lantbruksdjur står för 60 % och "vilda" djur för endast 4 %.

Detta måste upphöra. Minst hälften av den nuvarande jordbruksmarken på jorden, troligen två tredjedelar, måste "återförvildas" för att återställa världens viktigaste kolsänka och bevara den biologiska mångfald som hela ekosystemet är beroende av. Allt detta behöver inte ske genast, men det måste ske under de närmaste trettio till femtio åren.

Som en övergångsåtgärd kommer vi att utfodra husdjuren med "mat från luften" ("precisionsjäsning" av utvalda bakterier, en teknik som utvecklas snabbt) och återlämna den jordbruksmark som vi brukade odla deras foder på (hälften av all jordbruksmark) till naturen.

Vi kan minska våra djurs utsläpp en del genom att använda smarta livsmedelstillsatser, men senare måste de flesta av dem också försvinna. Vad kommer vi att äta i stället? De växter som vi odlar på den återstående jordbruksmarken och de tusen olika sorters övertygande kött-, fisk- och grönsakssubstitut som vi kan tillverka med hjälp av den häpnadsväckande flexibla fermenteringstekniken.

Och vad händer med de två miljarder människor som lever av jordbruk? Det är en mycket stor fråga, men de flesta av dem kommer att tvingas hitta en annan sysselsättning inom de närmaste två generationerna.

Varför har ni inte hört talas om detta tidigare? Därför att de flesta av dem som vet det tror att ni inte är redo att höra det ännu. Man skulle kunna tro att de är galna. Men om tio eller femton år kommer nästan alla att veta det.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer