Utlännings- och gränsförvaltningen (SEF) uppger i ett uttalande att cirka 25 000 utlänningar automatiskt kan förnya sina uppehållstillstånd (AR) med hjälp av funktionen för automatisk förnyelse, som finns i portalens "personliga område".

SEF uppger att den automatiska förnyelsefunktionen är en del av förenklingen av förfarandena och att det inte finns något behov av att personligen besöka en servicedesk, vilket säkerställer "efterlevnad av säkerhetsreglerna och begränsning av de konsekvenser som uppstått till följd av en situation med hälsokris".

Denna åtgärd för automatisk förnyelse av uppehållstillstånd, som varar i två år, infördes i juli 2020 på grund av covid-19-pandemin, och mer än 200 000 automatiska förnyelser har genomförts.

"Tjänsten har vidtagit extraordinära åtgärder för att återvinna pågående ärenden och säkerställa effektivitet i dokumenthanteringen av utländska medborgare, till följd av förordning nr 5793-A/2020 av den 22 maj 2020, som fastställde genomförandet av ett förfarande för förenklad behandling av ansökningar om beviljande av uppehållstillstånd".

SEF anger också att bland de initiativ som tagits för att mildra konsekvenserna som följde av pandemin är den automatiska förnyelsen av uppehållstillstånd det som har haft störst effekt och möjliggjort "återhämtning av pågående ärenden och en effektivisering av dokumenthanteringen av utländska medborgare".