"Den här studien bygger på ett långsiktigt forskningsprogram som vi genomför, där vi visar att kontakt med naturen - och särskilt med träd - är mycket bra för att stärka den mentala och fysiska hälsan under hela livet", säger professor Feng från UNSW Medicine and Health i Sydney.