Hongkong (0,8), Singapore (1,0), San Marino (1,1), Macao (1,1), Aruba (1,2), Malta (1,2), Kina (1,2), Bosnien och Hercegovina (1,3), Puerto Rico (1,3), Cypern (1,3), Japan (1,3), Italien (1,3) och Jamaica (1,3) är de länder och territorier som har en sämre fruktsamhetsnivå än Portugal.

Rapporten visar att 23 procent av portugiserna är över 65 år och 38 procent är i åldersgruppen noll till 24 år. FN-rapporten redovisar 64 % av portugiserna i åldern 15-24 år.

UNFPA konstaterar att den genomsnittliga globala förväntade livslängden nådde 72,8 år 2019, en ökning med nästan nio år sedan 1990, och förväntas nå 77,2 år 2050, efter att ha tagit hänsyn till effekterna av COVID-19-pandemin.

I Portugal är medellivslängden 85 år för kvinnor och 80 år för män.

UNFPA försvarade att familjeplanering och fertilitet inte bör vara ett verktyg för demografi och tillbakavisade idén att "för många människor föds".

Enligt rapporten nådde världens befolkning åtta miljarder människor i november 2022 och i år kommer Indien för första gången att överträffa Kinas befolkning.