João Paulo Catarino sade till Lusa att investeringarna under de senaste åren har ökat betydligt på det förebyggande området, både av offentliga och privata enheter.

Tjänstemannen berömde den privata sektorns roll i denna process.

"Generellt sett är landet bättre förberett. Mycket mer har investerats", hävdade han.