De träffades i Sydafrika och diskuterade hur det skulle kunna vara möjligt att skapa en relation mellan de två länderna.

Manuela Robinson kom tillsammans med vice ordföranden för OJ Migrations kontor i Johannesburg. Under mötet kom både Mbambo och Robinson överens om att "det skulle vara en bra idé för företag som är verksamma i båda länderna att delta i vårt utbytesprogram för företagare för att luta sig mot varandras länders handelsverksamhet och även för att identifiera investeringsmöjligheter i båda länderna", som Fika Mbambo berättade för Portugal News.

Chefen för Sizanani Entrepreneurs fick frågan: "att utveckla ett förslag som skulle stärka båda parter och stå sig över tid". Fika Mbambo föreslog att "båda organisationerna skulle samla in pengar", att entreprenörerna skulle resa runt i båda länderna och att turismenheter och ambassader i båda länderna skulle kontaktas och bli partner i programmet.

Att inkludera en "statlig utbildningssektor" var också ett förslag som Fika Mbambo skickade till Manuela Robinsons kontor. Fika Mbambo sade att om båda regeringarna använde sina institutioner skulle det "säkerställa att invånarna i ett land utbildas", vilket skulle se till "att deltagarna kan utbildas och certifieras i en process".


Author

Deeply in love with music and with a guilty pleasure in criminal cases, Bruno G. Santos decided to study Journalism and Communication, hoping to combine both passions into writing. The journalist is also a passionate traveller who likes to write about other cultures and discover the various hidden gems from Portugal and the world. Press card: 8463. 

Bruno G. Santos