Strejken genomförs av anställda inom passagerarkontrollen och flygsäkerheten och är en del av Ver.di-fackets kampanj för att kräva bättre löner och lönetillägg för nattskift och helgdagar, utöver övertid.

Vid sidan av strejken i Berlin har även en delstrejk på Hamburgs flygplats utlysts för i dag, vilket påverkar en tredjedel av de reguljära flygningarna.