Fregatten Corte-Real följde med en flottstyrka från Ryska federationen, bestående av tre fregatter och ett tankfartyg, som seglade i transit utanför Portugals kust, uppger marinen.

Övervakningen av de ryska marina enheterna härrör från "försvaret av nationella intressen och utövandet av statlig auktoritet till sjöss", enligt samma källa, som inte specificerade datumet, eller platsen, där de ryska fartygens transitering längs den nationella kusten ägde rum.

"Det är ett förfarande som utgör ett starkt bidrag till världssäkerheten och avskräckningen, och som också visar Portugals engagemang i alliansens kollektiva ansträngningar för att upprätthålla den maritima situationskännedomen", står det i pressmeddelandet.

Sedan kriget i Ukraina började den 24 februari 2022 har marinen genomfört flera identiska uppdrag.