Enligt Jornal de Notícias finns det redan en överenskommelse mellan ledamöterna i utskottet för ekonomi, innovation, offentliga arbeten och bostäder i republikens församling om en slutlig text som minskar bötesbeloppen för trafikförseelser med anknytning till vägtullar. Lagförslaget om det liberala initiativet behöver nu slutligt godkännas, men förväntas inte genomföras förrän 2024.

Ledamoten Carlos Guimarães Pinto sade till JN att den slutliga texten har "vissa ändringar" som PS begärt, till exempel att bötesbeloppet ändras från tre till fem gånger. Enligt den nuvarande lagen är bötesbeloppet 7,5 gånger kostnaden för vägtullen, med ett lägsta värde på 25 euro. Men i den slutliga versionen avskaffas minimibeloppet och böterna fastställs till fem gånger kostnaden för vägavgiften.

Det var i januari som det liberala initiativförslaget godkändes i allmänna termer, där partierna PS, PSD och PAN avstod från att rösta och resten röstade för.