Enligt Lissabons stadsfullmäktige kommer den allmänna trafiken att vara förbjuden i båda riktningarna längs flodstranden och Avenida 24 de Julho, mellan Avenida Infante Santo och Avenida Mouzinho de Albuquerque, och tillträde kommer endast att vara möjligt för boende och arbetare.

I Baixaområdet får fordon som väger mer än 3,5 ton endast köra på natten, mellan kl. 20.00 och 08.00, inklusive fordon som försörjer handeln i området, med undantag för fordon för kollektivtrafik, t.ex. Carris-bussarna.

Enligt Anacoreta Correia, som är ansvarig för rörlighet i Lissabons parlament, är planen "dynamisk" och har för närvarande inget slut i sikte, utan kommer att förändras allteftersom arbetena fortskrider.

Vissa regler, som t.ex. begränsningen av fordon på över 3,5 ton under dagen, bör dock fortsätta att gälla efter det att arbetena har avslutats.

För att avleda trafiken från de begränsade områdena föreslår rådet som ett alternativ att en "femte ringväg" används som övergångsställe, en väg som utgår från Alcântara - Avenida Infante Santo - Estrela - Avenida Álvares Cabral - Rato - Rua Alexandre Herculano - Conde Redondo - Avenida Almirante Reis - Praça do Chile - Rua Morais Soares - Praça Paiva Couceiro - Avenida Mouzinho de Albuquerque - Parque das Nações.

Bland de arbeten som kommer att leda till begränsningar kan nämnas utbyggnaden av Lissabons tunnelbana, genomförandet av dräneringsplanen för att undvika översvämningar i huvudstaden, upprustning av renhållningsnätet och ny beläggning av vägar.