"Även under pandemiåren och nu (2022), när vi befinner oss i en normaliseringsfas, fortsätter vi att ha utmärkta resultat i PNV, med utmärkta täckningsgrader", sade Teresa Fernandes till agenturen Lusa.

Uppgifter från generaldirektoratet för hälsa(DGS), som offentliggjordes under Världsimmuniseringsveckan, visar att under det första levnadsåret vaccinerades 98-99 procent av barnen med alla vacciner och doser som föreskrivs i PNV för denna åldersgrupp.

Vaccinationstäckningen hos barn upp till sju år var också hög och översteg målet på 95 % för de flesta vacciner, medan den hos ungdomar var över 90 % och hos vuxna över 80 %.

När det gäller fullständig vaccination av flickor med HPV-vaccin (humant papillomvirus) har målet på 85 % från och med det år de fyller 12 år uppnåtts, även under pandemin, medan vaccinationstäckningen bland pojkar visar på en "utmärkt vaccinationsföljsamhet", med en täckningsgrad som ligger mycket nära den som uppnåddes hos kvinnor för den första dosen.

Vaccinkultur

Enligt programsamordnaren beror den vaccinkultur som finns i Portugal på att PNV hade "en bra vagga" när det skapades 1965, med en planering och organisation som gjorde att vaccinering "blev tillgänglig för alla människor, oavsett deras sociala och ekonomiska status".

"Människor har med tiden fått förtroende för vikten av vaccination", sade Teresa Fernandes och konstaterade att principerna om gratis och allmän vaccination i Portugal också har "bidragit till att stärka PNV".