IPO i Coimbra ackrediterades i januari 2011 av OECI, en status som förnyades 2017, efter att ha varit "en av de fem första institutionerna i Europa med fullständig ackreditering enligt OECI-modellen, tillsammans med IPO i Porto, NKI-AVL i Amsterdam, Christie's NHS i Manchester och Valencias onkologiska institut", säger IPO i Coimbra i ett pressmeddelande som skickades idag till agenturen Lusa.

Demonstrationen av god praxis, som gör att IPO i Coimbra "ligger i linje med det bästa som görs i liknande europeiska hälsoorganisationer och i enlighet med de mest krävande 'standarderna'", beror på den "höga nivån av professionalism och engagemang" hos alla, betonar de.

"Denna prestation var endast möjlig tack vare engagemanget och hängivenheten hos våra yrkesverksamma som har åtagit sig att ta väl hand om cancerpatienter. Det innebär i grunden ett erkännande av den höga nivån av professionalism och engagemang hos alla som arbetar här och ger sitt bästa, vilket på ett oundvikligt sätt bidrar till institutionens prestige och förstärker stoltheten över att vara en del av den", säger styrelsens ordförande Margarida Ornelas.

Enligt IPO i Coimbra innebär denna ackreditering på internationell nivå "definitivt" en förstärkning av "förtroendet" för en institution vars "kvalitet och prestige här också än en gång erkänns".