I den årliga rapporten om elbilsmarknaden, som rapporteras av ECO, förklarade Internationella energiorganet(IEA) att det år 2022 fanns en flotta på 26 miljoner enheter, fem gånger fler än 2018, och att mer än hälften (13,8 miljoner) fanns i Kina.

Liksom under de senaste tio åren var Kina den överlägset största marknaden i världen 2022 och stod för 60 % av registreringarna.

Författarna till studien uppskattar att det här året kommer att sluta med cirka åtta miljoner elbilar på den kinesiska marknaden, vilket motsvarar en andel på cirka 35 %.

I Europa ökade elbilsregistreringarna, även i ett sammanhang med sektorns nedgång, med 15 % förra året (de hade ökat med 65 % fram till 2021 och ett årligt genomsnitt på 40 % under perioden 2017-2019) till 2,7 miljoner. Europa var världens näst största marknad med en fjärdedel av det totala antalet.

Den största europeiska marknaden i fråga om volym förra året var Tyskland (830 000 enheter), långt före Storbritannien (370 000) och Frankrike (330 000). Spanien registrerade drygt 80 000 enheter.

USA, den tredje största marknaden, växte relativt sett snabbare under 2022 än den europeiska och kinesiska: 55 % förra året, med 800 000 enheter, vilket ger en andel på nästan 8 %, efter att ha registrerat 5 % under 2021 och endast 2 % mellan 2018 och 2020.