Enligt BRANDS "Local Online on Sapo news" kommer mer än sex miljoner euro att tilldelas lösningar, främst elektriska, för att stödja rengöringen av det offentliga rummet, nämligen skanningsutrustning, vilket kommer att ge detta område större effektivitet.

När det gäller avfallshämtning överstiger beloppet tre miljoner euro för modernisering av flottan, där de äldre fordonen ersätts med medel som gör det möjligt att optimera den service som tillhandahålls medborgarna och samtidigt gynna mer hållbara lösningar, med fordon som drivs med naturgas.

Dessa investeringar utgör ett starkt engagemang för att förbättra livskvaliteten för Portos invånare och följer Portos kommuns engagemang på dessa områden, genom en konsekvent och kontinuerlig investering under de senaste åren och som har gjort det möjligt att uppnå historiska resultat inom återvinning och stadsstädning och erkännande av de viktigaste enheterna inom sektorn.

Dessa initiativ, som välkomnas enhälligt av alla politiska krafter, är en del av strategin för att minska koldioxidutsläppen från Porto Ambientes verksamhet, i linje med de mål om koldioxidneutralitet som rekommenderas i Portos klimatpakt. Initiativet, som lanserades offentligt i september 2022, samlar redan mer än 300 prenumeranter, inklusive delar av det civila samhället, organisationer, företag och institutioner som är eniga om att staden ska vara koldioxidneutral till 2030.