I prognosen för perioden mellan den 28 april och den 4 maj uppger SPAIC att det i regionen Trás-os-Montes och Alto Douro kommer att förekomma mycket höga till höga halter av pollen från tall, björk, oliv, korkek och ek samt gräs.

Enligt bulletinen kommer de förutspådda nivåerna för regionen Entre Douro och Minho också att höjas till mycket höga, liksom för regionen Beira Litoral, där pollen från olivträd, korkek och ek samt gräs, paritet och nässlor kommer att dominera.

Enligt SPAIC kommer pollenhalten i Beira Interior att uppvisa en mycket hög nivå och i atmosfären kommer pollen från tall, oliv, korkek och ek samt gräs, nässlor och sorrel att dominera.

När det gäller regionen Lissabon och Setúbal pekar prognosen också på en mycket hög nivå, som också kommer att finnas i Alentejo och Algarve.

I södra delen av landet kommer pollen från cypresser, tallar, olivträd, korkekar, ekar och gräs samt nässlor att dominera.

För Madeira visar prognosen på en låg till måttlig koncentrationsnivå i atmosfären, med tonvikt på pollen från tall och även gräs och paritet, och Azorerna kommer att uppvisa en låg nivå, med dominans av pollen från tall, cypress och eller cryptomeria-träd samt av paritet och nässlor.

Enligt SPAIC utgör den höga koncentrationen en risk för människor som är allergiska mot pollen och som kan utveckla symtom på allergisk rinit som nysningar, tårar och ögonbesvär och så småningom utveckla astma.

Praktiska rekommendationer inför de höga pollenkoncentrationerna är att allergiker bör bära solglasögon när de går ut, resa med bil med stängda fönster, hålla kläderna som man hade på sig den dagen borta från sovrummet, undvika att ventilera huset vid tillfällen med högre pollenkoncentrationer i luften, t.ex. tidigt på morgonen, och att bära en hel hjälm om man är motorcyklist.

De stora koncentrationstopparna inträffar mellan mitten av mars och juni, men höga halter kan också förekomma på hösten.

År 2002 skapades det portugisiska aerobiologiska nätverket (RPA), en gratis tjänst som tillhandahålls av SPAIC och som nationellt och kontinuerligt övervakar pollenkorn och svampsporer som finns i atmosfären och som kan ha negativa konsekvenser för människors hälsa.

RPA är resultatet av samarbetet mellan forskare och professorer från universiteten i Évora, Madeira och Azorerna och immunoallergologer från olika sjukhus i hela landet.

För närvarande består RPA av nio stationer eller övervakningscentrum i Porto, Vila Real, Coimbra, Castelo Branco, Lissabon, Évora, Faro, Funchal och Ponta Delgada.