"Den här studien gjorde det möjligt för oss att förstå den molekylära processen för överföring av antibiotikaresistens i människokroppen och de utmaningar som vi står inför när vi bekämpar den", säger Lusa Tiago Costa, forskare vid Center for Bacterial Resistance Biology vid Imperial College London, citerad av Lusa Agency.

I praktiken fann forskargruppen vid det brittiska universitetet att de bakterier som koloniserar människans tarm lyckas bygga strukturer för att koppla samman och överföra DNA, vilket gör att de genom denna process kan få större motståndskraft mot antibiotika.

Teamet som leds av Tiago Costa ägnar sig åt att undersöka hur bakterier lyckas överföra DNA mellan sig, vilket gör att de kan öka sin motståndskraft mot antibiotika.

Arbetet, som publicerades i tidskriften Nature Communications, visade att bakterier som E. coli som koloniserar människans tarm bygger en rörformig överbyggnad som kallas "F-pilus" på cellytan för att länka samman olika bakterieceller.

Dessa molekylära strukturer, som består av proteiner och lipider, "är avgörande för överföringen av gener som kodar för resistens mot antibiotika", förklarade forskaren och tillade att man hittills har trott att de extrema förhållandena i människokroppen, som turbulens, temperatur och syra, försämrar denna struktur, vilket gör det svårare att sprida antibiotikaresistens bland bakterier.

Enligt Tiago Costa bevisar artikeln att bakterierna lyckades utvecklas på ett sådant sätt att antibiotikaresistens kan överföras från den ena till den andra.

Forskarna upptäckte också att dessa bakterier använder denna struktur för att skapa bakteriesamhällen, så kallade biofilmer, som skyddar dem från antibiotika.