Den internationella anbudsinfordran för uppförande och koncession av nya byggnader kommer att inledas senare i år, enligt CCB-stiftelsen, som leds av Elísio Summavielle.

Det handlar om den nya begäran om förhandsinformation (PIP) för uppförandet av modulerna 4 och 5 som planerades för 30 år sedan, sedan det ursprungliga CCB-projektet som undertecknades av arkitekterna Vittorio Gregotti och Manuel Salgado, men som "på grund av funktionella och historiska begränsningar" fortfarande inte har byggts, förklarade Lissabonkammaren för ECO.

Detta är CCB-stiftelsens andra försök att bygga de två saknade modulerna genom att utöka den nuvarande byggnaden. I slutet av 2018 inledde CCB ett internationellt offentligt anbudsförfarande för byggande, installation och drift av en hotellenhet och en kommersiell galleria, där butiker och kontor kan få plats, genom att överlåta markens yträttigheter för en period på 50 år och som hittills räknats med en investering av entreprenören på 65 miljoner euro.