"Slutet på beviljandet av nya gyllene visum avslutar ett program som utvecklades under en svår period för landet. Beslutet bör ha en begränsad inverkan på bostadsmarknaden, eftersom det inte var en avgörande drivkraft när det gäller transaktioner, vare sig när det gäller volym eller värde för landet som helhet", säger DBRS.

DBRS påpekar att det finns faktorer som är "mer relevanta för att förklara den senaste trenden" med stigande bostadspriser i Portugal, nämligen bristen på nya bostäder, utländskt intresse och ekonomisk återhämtning.