Testerna börjar denna vecka i digitalt format, vilket kommer att minska pappersarbetet för lärarna som inte längre behöver rätta de fullständiga testerna.

Mellan den 2 och 11 maj kommer grundskolorna att göra proven för att bedöma resultaten hos eleverna i andra året i konstundervisning och idrottsundervisning. En vecka senare, mellan den 16 och 26 maj, inleds "säsongen" med prov i idrott för eleverna i årskurs 5 och prov i informations- och kommunikationsteknik för eleverna i årskurs 8.

Mer än 250 000 grundskoleelever är anmälda, men lärare har redan varnat för att det finns skolor med nätverksproblem och att vissa datorer kan gå sönder under proven, utan att det finns tillräckligt många tekniker som kan ge stöd under provdagarna.

I en intervju med Lusa medgav Luís Pereira dos Santos, ordförande för Institutet för utbildningsbedömning (IAVE), att vissa skolor fortfarande inte uppfyller de "idealiska villkoren", men förklarade att dessa tester kan göras i offline-läge, utan att vara beroende av Internetnätet, och att eleverna kan delas in i två skift så att det finns utrustning för alla.