Eller fortsätter du att göra något som du egentligen inte borde göra - som att röka eller äta för mycket choklad - för att det finns en oemotståndlig "del" av dig som driver dig vidare?

Kanske finns det en "del" av dig som ständigt återger dåliga minnen eller som inger rädsla eller skräck inför vardagliga aktiviteter?

Dessa "delar" är ditt undermedvetna, den del av sinnet som finns där från födseln och där alla dina känslor, tankar och beteenden har sitt ursprung. Det medvetna sinnet - förmågan att tänka rationellt och objektivt - börjar utvecklas först vid åtta års ålder, så allt som man lär sig, tar till sig eller tror innan dess accepteras utan att ifrågasättas, men dessa uppfattningar kan vara felaktiga, föråldrade eller inte längre användbara i vuxen ålder.

När du lider av ångest eller depression, eller när du inte kan glömma en traumatisk händelse, eller när du har en irrationell rädsla eller en dålig vana som du bara inte kan bryta, är det lätt att dra slutsatsen att ditt sinne arbetar emot dig, eller till och med att det är trasigt.

Så är inte fallet.

Det undermedvetna sinnet finns där för att skydda dig och göra dig lycklig, men ibland arbetar det med missuppfattningar eller föråldrade tankemönster som kan ha funnits hos dig i årtionden.

Avhjälpande hypnos - att arbeta direkt med det undermedvetna medan du är vaken och alert - gör att du kan kommunicera med de delar av ditt sinne som får dig att tänka, känna eller bete dig på ett sätt som hindrar dig från att leva livet fullt ut. Den är lösningsfokuserad, tillgänglig via videolänk eller personligen och kräver i allmänhet bara tre sessioner. Resultaten är permanenta.

I terapitermer visar KBT hur du kan känna igen och kontrollera ogräset i din mentala trädgård, medan botande hypnos drar ut det med rötterna!

Kontakta Sarah Wellband på www.outofchaostherapy.com för en kostnadsfri inledande konsultation för att se om remedial hypnos är rätt för dig.