Av de 60 övervakade reservoarerna hade 35 en vattentillgång på mer än 80 % av den totala volymen och sex på mindre än 40 %.

Barlavento Algarve-bäckenet hade i slutet av april med 13,3 % den lägsta mängden lagrat vatten globalt sett, vilket har varit fallet i över ett år.

Den genomsnittliga lagringen för april månad i Barlaventobäckenet är 76,5 %, enligt SNIRH.

Lägre vattentillgång fanns också i Mira- (35,7 %) och Arade-bassängerna (39,6 %).

De högsta nivåerna fanns i Ave (86,9 %), Tejo (86,1 %), Douro (85,2 %), Mondego (83,5 %), Cávado (83,3 %), Lima (82,2 %), Guadiana (81 %), Oeste (77,2 %) och Sado (60,1 %).


Lagringarna i april 2023 per avrinningsområde var högre än genomsnittet för aprillagringarna (1990/91-2021/22), utom för avrinningsområdena Mondego, Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve och Arade.

Varje hydrografisk bassäng kan motsvara mer än en reservoar.