I den information som idag skickades till den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen(CMVM) hänvisar företaget till att det under första kvartalet i år uppnådde "ett konsoliderat nettoresultat som kan tillskrivas CTT-koncernens aktieägare på 16,1 miljoner euro", vilket är 10,7 miljoner euro mer än under samma kvartal år 2022.

"Utvecklingen av det konsoliderade nettoresultatet påverkades positivt av ökningen av det återkommande EBIT (+19,0 miljoner euro)", står det i samma information, där man preciserar att detta resultat också påverkades negativt "av försämringen av det finansiella resultatet (-1,0 miljoner euro)" och "på grund av den ogynnsamma utvecklingen av periodens inkomstskatt (+3,9 miljoner euro)".