Vi introducerar barn mellan 5 och 10 år till fågelskådning. Vi kommer att prata med dem om fåglarnas flyttning och varför vatten är så viktigt. Vi gör aktiviteter för att få dem att engagera sig, t.ex.: själva fågelskådningen, föra dagbok över sina observationer i en förberedd dagbok som vi delar ut innan vi ger oss iväg, spela spel, sjunga sånger och göra kreativa projekt som barnen kan ta med sig hem.

Vårt mål är att barnen inte bara ska få veta mer om denna fantastiska och viktiga fågelvärld, utan också få uppleva så mycket som möjligt på plats och få dem att få en positiv upplevelse av att vara ute i naturen. Vi hoppas kunna plantera ett frö som kommer att växa till kärlek och respekt för naturen och som kommer att få barnen (nästa generation) att vara mer medvetna och respektfulla i förhållande till den.

Kostnad: 15 euro - Avgiften går till att stödja rörelsen"Salvar as Alagoas Brancas".

Anmäl dig på: sbreucker@googlemail.com

Av förberedande skäl kan endast anmälda deltagare delta.