"Turismen skapar starkare band mellan länder och samhällen. Potentialen hos kanadensisk turism till Portugal har redan märkts igen sedan i somras, då kanadensare reste till Portugal. Lissabon utgjorde den fjärde destinationen under sommaren för kanadensare", sade diplomaten.

I en intervju med Lusa förklarade diplomaten att "det är inte bara kanadensare med portugisiska, känslomässiga eller familjeband, utan även kanadensare utan känslomässiga band till Portugal" som besöker landet.

"Portugal är för närvarande ett populärt resmål för Kanada, inte bara som turister utan också som land. Det finns en ökning av kanadensiska investeringar i Portugal, inte bara genom frihandelsavtalet mellan landet och Europeiska unionen, de har varit expressiva, liksom våra, men inte i samma proportioner", betonade han.

António Leão Rocha förklarade att den bilaterala handeln sedan avtalet "har varit mer gynnsam för Portugal än för Kanada, och att den portugisiska exporten har ökat mer än den kanadensiska".