Portugal var det sjätte mest attraktiva landet i Europa när det gäller att locka till sig utländska investeringar förra året.

År 2022 tillkännagavs 248 investeringsprojekt i landet, vilket är 24 procent fler än året innan. Portugal låg före länder som Italien, Polen, Belgien och Irland i attraktivitetsundersökningen som utarbetats av konsultföretaget EY och som rapporterats av ECO.

Endast Rumänien hade en större ökning (+86 %) av antalet investeringar som togs emot från utlandet. "Portugal, utmärker sig för sin motståndskraft i ett mycket utmanande ekonomiskt, socialt och energimässigt sammanhang och lyckas motverka trenden med stagnation av utländska direktinvesteringar i Europa under 2022. Denna studie illustrerar konkurrensfördelarna i Öst-, Central- och Sydeuropa, som det presenterar ett scenario med stor potential för Portugal, som därmed kan fortsätta att positionera sig som en allt mer attraktiv destination på kartan för utländska direktinvesteringar", säger Miguel Cardoso Pinto, partner på EY Portugal.

Under hela 2022 tillkännagav företag världen över 5 962 investeringsprojekt i Europa, en ökning med endast 1 % jämfört med 5 877 projekt under 2021, ett år då det var en ökning med 5 %. Tabellen leddes av Frankrike, följt av Storbritannien och Tyskland.

I undersökningen konstateras att 67 % av de tillfrågade företagen har "planer på att etablera eller utöka verksamheten i Europa under nästa år". Kemikalie- och läkemedelsföretag samt företag inom tjänstesektorn är de som sticker ut mest i efterfrågan, enligt undersökningen.