John Rodgerson, vd för flygbolaget, avslöjar i Publituris-intervjun att Azul redan är det största flygbolaget i Brasilien och att bolaget har för avsikt att utöka sitt nätverk i Europa för att balansera verksamheten med USA.

I en intervju med Publituris talar han om vikten av den portugisiska marknaden och Lissabonrutten, där Azul har två dagliga flygningar, men som kan förstärkas under sommaren, med hänsyn till den höga efterfrågan, eftersom turisterna brasilianare ser på den portugisiska huvudstaden som "det nya Miami", som alla vill besöka.

Svårare verkar det vara att återvända till Porto, där flygbolaget flög före pandemin, och John Rodgerson avslöjade att Azul är nöjd med det partnerskap man har med TAP och att man därför föredrar att koncentrera verksamheten till den portugisiska huvudstaden.