Målet med den nya valutan är att ge investerare i landet en stabil plattform för att spara, investera och genomföra transaktioner. Erbjudandet är öppet för privatpersoner, finansinstitut, företag och andra enheter och gör det möjligt att köpa digitala tokens som backas upp av fysiskt guld från affärsbanker, byggnadsföreningar och People's Own Savings Bank.

En viktig egenskap är det låga priset för tillträde. Privatpersoner kan förvärva fraktioner av de digitala guldtoken för endast 10 US-dollar (lönen i Zimbabwe varierar mellan 170 och 3 000 dollar i månaden), medan det institutionella minimumbeloppet är 5 000 dollar. Den andra egenskapen är prismodellen, som bygger på det internationella standardpriset på guld som bestäms av London Bullion Market Association, vilket ger valutan en välbehövlig stabilitet.

Även om denna valuta ursprungligen utformades helt enkelt som ett sätt att lagra besparingar inför den snabba inflationstakten (193 % förra året, det innebär att valutans värde sänktes till nästan en tredjedel av vad det var i slutet av 2021) har centralbanken sedan dess bekräftat att tokenerna "kommer att kunna handlas och underlätta transaktioner och avveckling från person till person och från person till företag".

Formella återförsäljare accepterar för närvarande zimbabwiska dollar tillsammans med utländska valutor för att hålla sig på myndigheternas rätta sida, men det innebär att de drabbas av devalveringskostnaderna medan informella handlare kan insistera på betalningar i utländska valutor som amerikanska dollar. Ovanstående företag kommer att se fram emot att acceptera dessa digitala guldtokens eftersom de är lokala betalningsmedel men borde vara mycket stabilare än zimbabwiska dollar.