Nötterna innehåller omega-3-olja, en fettsyra som fungerar som lim i hjärnan. De fann också att livsmedlet hade betydande positiva effekter på personer med ADHD.