Materialet är kolnegativt, vilket innebär att det fångar upp mer koldioxid än det producerar, vilket gör att huset också kan fungera som en kolsänka.