Enligt en rapport från ECO kommer du nästa vecka att få betala 1,435 euro per liter för enkel diesel och 1,648 euro per liter för enkel 95-diesel, med hänsyn till de genomsnittliga värden som tas ut vid pumparna.

Detta motsvarar en ökning med 3,5 cent per liter för bensin och 3 cent per liter för diesel.