"Installationen av denna elektroniska övervakningsanordning kommer att vara ett hjälpmedel för att öka känslan av säkerhet i Vilamouras marina område med omnejd", säger borgmästare Vítor Aleixo till Lusa.

Câmara de Loulé har undertecknat ett protokoll med GNR som föreskriver "genomförande, aktivering och förvaltning av videoövervakningssystemet" på dessa offentliga platser.

Vítor Aleixo försäkrade att Vilamouras småbåtshamn "inte är ett riskområde" och insisterade på att de kameror som installeras på det offentliga rummet kommer att "öka känslan och uppfattningen av säkerhet hos de tusentals människor som under sommarsemestern rör sig i området".

Borgmästaren försvarade att videoövervakningen kommer att "komplettera" den mänskliga närvaron av GNR-militären.

Enligt Vítor Aleixo kommer videoövervakningssystemet i en andra fas av detta projekt att utvidgas till att omfatta området vid floden i Quarteira.