Detta är den portugisiska regeringschefens första besök på Island och det första högnivåbesöket sedan Mário Soares, dåvarande president Mário Soares, besökte Island 1993.

António Costa anländer till Reykjavik i slutet av förmiddagen och kommer omedelbart att ha en arbetslunch med Islands premiärminister Katrin Jakobsdóttir, där fördjupningen av det bilaterala samarbetet kommer att diskuteras.

Enligt Lissabonregeringen finns den största potentialen för samarbete inom området förnybar energi, som är "en av de båda ländernas regeringars satsningar, vilket innebär nya möjligheter för portugisiska företag som levererar utrustning till anläggningar för förnybar energi, t.ex. turbiner, transformatorer, generatorer och småskaliga solenergilösningar för energiproduktion utanför elnätet".