"Kommunfullmäktige i Mafra har beslutat att be regeringen att - i likhet med vad som hänt i andra kommuner i landet, på grund av den demografiska tillväxten i kombination med bristen på respons från det nationella vägnätet - främja en total nedklassning av A21, med avskaffande av vägtullarna som följd, och klassificera vägen som en nationell väg", står det i motionen som Lusa-byrån fått tillgång till.

Denna kommun i Lissabondistriktet hävdar att den är den kommun i landet som "växte mest under de två senaste folkräkningarna", med en ökning från 50 000 till 90 000 invånare på två decennier.

Med tanke på den demografiska tillväxten och den därav följande ökningen av trafikvolymen, och trots att det finns en motorväg, är riksvägarna 116 och 8 "helt överbelastade och uppvisar ofta trafikstockningar som leder till långa köer, vilket inte bara påverkar medborgarnas rörlighet utan också bidrar till att minska livskvaliteten för invånarna i de viktigaste tätorterna, nämligen Venda do Pinheiro, Malveira, Mafra och Ericeira".

Enligt kommunen har befolkningsökningen "inte åtföljts av lämpliga investeringar i utbyggnaden av det nationella vägnätet", så det behövs lösningar för att "snabbt minska trafiken som passerar genom orterna".