Pedro Valadas Monteiro, regional direktör för jordbruk och fiske(DRAP) i Algarve, sade till Lusa att även om vissa grundvattennivåer ligger under 25 procent har "dramatiska situationer ännu inte rapporterats" till de regionala myndigheterna.

"Det finns en eller två indikationer på en viss kvalitetsförlust [på grund av de låga grundvattennivåerna], men vi har fortfarande inga situationer med saltvatten, vi har inte nått den punkten ännu", sade han.

Risken för saltvatteninträngning i grundvattenreserverna är större i grundvattenmagasin som ligger i kustområden på grund av fenomen som har att göra med klimatförändringarna, såsom stigande havsnivåer, men också på grund av den större frekvensen av torka och brist på nederbörd i Portugal.

Pedro Valadas Monteiro anser att det varma vädret, de små vattenmängderna i dammarna, de minskade grundvattenflödena och prognoserna om att det inte kommer att regna under de kommande månaderna "lämnar flera osäkerhetsfaktorer för Algarves jordbruk i framtiden", vilket fick honom att vädja om en medveten användning av vatten, en alltmer begränsad resurs.

Tjänstemannen påminde om att april förra året var en av de varmaste sedan 1931, och att Algarve upplevde värmeböljor med temperaturer över 30 grader, vilket innebar en minskning av vattenlagringen i dammarna med cirka 7 procent.

"Inför denna verklighet måste vi alla göra en förnuftig och medveten användning, inte bara inom jordbrukssektorn utan inom alla ekonomiska sektorer i Algarve och för inhemsk konsumtion", varnade han.