Mellan 2018 och 2022 ökade andelen äldre som surfar på nätet med 20 procentenheter och når 41 procent.

Detta är några av slutsatserna från Bareme Internet, av Marktest, som släpptes i samband med Världsinternetdagen och rapporterades av ECO.

Enligt studien kommer i genomsnitt 81 procent av portugiserna redan att regelbundet använda Internet år 2022, en andel som är total (100 procent) bland portugiserna i generation Z (mellan 15 och 24 år) och generation Y (25-44 år). Värdena sjunker dock i de följande åldrarna, till ett genomsnitt på 84 % bland generation X (45-64 år).

Bland de yngsta, från generation Z, använder alla en mobiltelefon för att hålla sig på nätet, en siffra som sjunker med bara två procentenheter i generation Y och sjunker till 81 % i generation X. Bland de äldsta, över 65 år, använder endast 35 % av dem som har tillgång till internet smartphones för att göra det.

Som Marktest nämnde i ett uttalande, och genom att korsa uppgifter från Bareme Internet med uppgifter från Barômetro E-Commerce, verkar det som om yngre människor också är de som köper mest på nätet.

I genomsnitt 61 % av portugiserna uppgav att de redan hade handlat på nätet. Som man kan förvänta sig är det också så bland de yngre generationerna att procentsatserna visar högre värden, nämligen i generationerna Z (92 %) och Y (90 %). Denna vana är inte lika vanlig bland generation X och de som är över 65 år, där siffrorna sjunker till 52 % respektive 35 %.