"Det är verkligen en av mina prioriteringar. Jag skulle vilja säga att undervisningen i portugisiska språket naturligtvis är en prioritet och framför allt grundläggande, inte bara för att det är ett språk som har en dimension, en inverkan och en betydelse, utan också för att Belgien är ett land med en portugisisk gemenskap på cirka 70 000 personer", säger Jorge Cabral till Lusa.

Därför är det "mycket viktigt att den andra och tredje generationen inte förlorar kontakten med språket och behärskar språket", tillade han.

Efter att ha överlämnat sina kreditivbrev till Belgiens kung Filipe den 3 maj sade den nya ambassadören till Lusa att "allt som gynnar en större spridning av det portugisiska språket och framför allt en utvidgning av undervisningsmöjligheterna är positivt".