Uppgifter från INE:s undersökning om levnadsförhållanden och inkomster som genomfördes 2022 visar att den dagliga konsumtionen "var betydligt högre bland män (31,5 %) än bland kvinnor (8,5 %) och i den äldre befolkningen, med högre procentandelar i gruppen 65-74 år (34,7 %)".

Nästan 20 % av befolkningen i åldern 16 år eller äldre uppgav att de hade konsumerat alkoholhaltiga drycker dagligen under de 12 månaderna före intervjun, medan 18,4 % konsumerade några gånger i veckan, 12,3 % några gånger i månaden (men inte varje vecka) och 14,2 % mer sällan (några gånger per år). 35,8 % uppgav att de inte hade konsumerat någon alkoholhaltig dryck under den perioden.

"Andelen personer som konsumerade alkohol dagligen och med en utbildningsnivå upp till grundutbildning representerade mer än dubbelt så många som de som hade slutfört högre utbildning", säger INE och konstaterar att 33,7 % av pensionärerna uppgav att de hade konsumerat alkoholhaltiga drycker varje dag, ett värde som är mycket högre än det som den aktiva befolkningen uppgav (15,7 % för anställda och 15,4 % för arbetslösa).


Rökning


I analysen av tobaksanvändning drog INE slutsatsen att 14,1 % av befolkningen i åldern 16 år eller äldre röker dagligen, ett resultat som är något lägre än det som erhålls baserat på den nationella hälsoundersökningen som genomfördes 2019 (14,2 %).

Konsumtionen var tillfällig för 2 % av befolkningen, och fördelningen av regelbunden tobakskonsumtion var vanligare bland män (19,7 %) än bland kvinnor (9,2 %), bland personer i åldern 25-64 år (mellan 18 % och 21 %) och bland befolkningen som hade avslutat gymnasieutbildning (17,2 %).