DECO har varit mycket kritisk till denna ändring som föreningen anser vara oambitiös, utan att medföra några viktiga förändringar för konsumenterna. DECO anser också att detta inte ger marknaden incitament att bidra till produktion av mer hållbara varor och bekämpa förtida föråldring.

Å andra sidan är de lösningar som står till buds för konsumenten i händelse av ett fel mer begränsade i första hand, eftersom konsumenten bara kan välja mellan reparation eller utbyte. Möjligheten till prisavdrag och hävning av avtalet kommer endast att vara möjlig under vissa omständigheter, nämligen om reparationen inte har utförts eller om felet återkommer.


1. Ytterligare garantitid för reparerade varor


Vid reparation kommer de reparerade varorna att omfattas av en extra garantiperiod på sex månader för varje reparation upp till högst fyra reparationer, och näringsidkaren ska informera konsumenten om denna information.


2. Rätt att avvisa


Om felet blir synligt inom 30 dagar efter det att varan har levererats kan konsumenten nu begära omedelbar ersättning eller hävning av avtalet.

3. Digitalt innehåll och digitala tjänster

Regler för tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster infördes, som föreskriver konsumentens rätt att häva avtalet om varan inte levereras och i enlighet med vissa regler, samt vid bristande överensstämmelse.

Vid bristande överensstämmelse av digitalt innehåll och digitala tjänster, t.ex. programvara, tillämpningar, video, ljud, musik, digitala spel eller e-böcker, kommer konsumenten att ha rätt att kräva överensstämmelse, prissänkning eller hävning av avtalet, enligt de fastställda villkoren.

När det gäller avtal som föreskriver en enda leverans eller en serie enskilda leveranser av digitalt innehåll eller digitala tjänster kommer företaget att vara ansvarigt för bristande överensstämmelse inom två år från leveransdagen. Detta skulle vara en enda leveranshandling, till exempel om konsumenterna laddar ner en e-bok och lagrar den på sin personliga enhet, och en serie enskilda leveranshandlingar, till exempel om konsumenterna regelbundet får en länk för att ladda ner en ny e-bok.

I avtal där kontinuerlig leverans föreskrivs för en viss period (t.ex. ett avtal om molnlagring för en viss period) kommer företaget att vara ansvarigt för eventuella brister i efterlevnaden som uppstår under avtalets löptid.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins