Det finns redan europeisk lagstiftning, men den portugisiska texten håller fortfarande på att färdigställas och en tillsynsmyndighet har ännu inte utsetts, ett ansvar som kommer att falla på CMVM under ledning av Luís Laginha de Sousa.

"Det förväntas att CMVM kommer att vara den behöriga myndigheten" när det gäller "tillsyn av 'tokeniserade' infrastrukturer för tillgångar", sade finansministeriet till Jornal de Negócios.

Den nya EU-förordningen, känd som "DLT Pilot" och som reglerar "tokenisering" av tillgångar, har redan trätt i kraft, men det finns fortfarande ett behov av att jämna ut ojämnheterna i den nationella lagstiftningen. För att lagstiftningen ska kunna tillämpas fullt ut "saknas bara ett nationellt examensbevis för verkställighet", förklarade vice ordförande för CMVM, Inês Drumond.

När det gäller pågående rättsliga anpassningar klargör finansministeriet att "regeringen arbetar för att säkerställa genomförandet av DLT-pilotprojektet och flera andra förordningar, och detta arbete förväntas vara slutfört inom kort".