Sedan kl. 13.00 har demobiliseringen av logistiska medel och material vid operationsbasen och i de områden där arbetet har utförts, med information som cirkulerar bland journalister om slutförandet av undersökningen på platsen.

Lusa kontaktade presskontoret och gjorde andra förfrågningar hos den rättsliga polisen(PJ), men utan framgång, och det var inte möjligt att bekräfta att sökningarna har kommit till ett slut, men på platsen var det tydligt att se tält tas ner och logistiska apparater demonteras.

Utredarna återvände till platsen i morse, åtföljda av skogsarbetare med utrustning för att rensa områden från buskar och vegetation på en av stränderna vid Arade-dammen, efter att myndigheterna beslutat att förlänga sökningarna, som har planerats att avslutas på onsdag.

Under förmiddagen och tidig eftermiddag genomfördes sökningarna på plats av flera grupper av operatörer, tillsammans med utredare från den portugisiska, brittiska och tyska polisen.

Madeleine McCann försvann 2007 från Praia da Luz, i kommunen Lagos, där hon var på semester med sina föräldrar och syskon, cirka 50 kilometer från den plats där sökningarna äger rum.

Sökningarna har begärts av den tyska polisen som misstänker att en tysk medborgare är inblandad i Madeleine McCanns försvinnande, eftersom han ska ha vistats vid Arade-dammen i kommunen Silves, i distriktet Faro.