"Det är ytterligare ett steg i denna strategi eftersom det är viktigt att återföra marken till att gynna befolkningen och att värdesätta minnet och identiteten hos dessa platser", inleder borgmästaren. "Det är inte bara den historiska stadskärnan som måste bevaras, utan hela kommunen. Och dessa nya åtaganden är ett tydligt test för vår regerings strategi att främja livskvaliteten för sina medborgare."

I detta sammanhang undertecknade kommunfullmäktige de dekret som markerar början på tre åtaganden för att upprusta det offentliga rummet, till ett värde av 1,3 miljoner euro. Det handlar om upprustningen av Covas-centret på João Villaret Street, ett annat projekt i Mercês och den andra fasen av upprustningen av Ribeira da Lage.

I en gemensam investering mellan kommunen och Sintra kommun, med en investering på cirka 900 000 euro, ingår ombyggnaden av Covas i det urbana rehabiliteringsområdet (ARU) Rio de Mouro Velho. Enligt kommunen syftar projektet till att återuppliva platsens identitet genom att förstärka särdragen hos en liten salongsbyn. Det syftar också till att "förbättra befolkningens komfort och säkerhet när de använder det offentliga rummet", förklarar Sintra kommun. Omgestaltningen av det offentliga rummet i Covas "kommer att prioritera fotgängare och andra former av lätta transporter, vilket skapar förutsättningar för att gatan återigen ska bli en mötesplats och en plats för gemenskap."

Ett annat projekt har fått grönt ljus för Rua João Villaret, i rehabiliteringsområdet MemMartins/Rio de Mouro, i en gemensam investering från kommunen och Serviços Municipalizados de Sintra i storleksordningen 340 tusen euro. Enligt kommunen består projektet av att bygga 40 parkeringsplatser samt landskapsarkitektur på gatan och att skapa en förbindelse med de omgivande områdena.

Miljö- och landskapsanpassningen av Ribeira da Lage, som nu befinner sig i den andra fasen och värderas till 90 000 euro, omfattar upprustning av grönområden, skapande av gång- och cykelvägar med dränerande betong, stadsodling, samt införande av zoner för semesterboende och förbättring av redan befintliga, samt införande av åtgärder för att minska översvämningsriskerna.

"Detta åtagande syftar till att öka utbudet av grönområden för befolkningen, nämligen i Serra das Minas och Rinchoa som får länkar till annan kommunal infrastruktur", avslutade rådet.