José Luís Carneiro talade i slutet av ministerrådets möte där regeringen godkände ett diplom om "ändring av de rättsliga bestämmelserna för val till Europaparlamentet", som sedan kommer att diskuteras och röstas om i republikens församling.

Med Portugals motstånd meddelade det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd att nästa val till Europaparlamentet kommer att äga rum mellan den 6 och 9 juni 2024.

Inför journalisterna presenterade innehavaren av portföljen för intern administration åtgärder för att bekämpa nedlagda röster i denna valhandling, och betonade mobilitetsröstningen i alla delar av landet och återutgivningen av den förtida omröstningen på söndagen före valhandlingen, men uteslöt av säkerhetsskäl möjligheten till elektronisk omröstning.

När det gäller mobil röstning påpekade ministern för intern förvaltning att i valet till Europaparlamentet 2024, var som helst inom det nationella territoriet eller utomlands, på alla platser där Portugal har konsulära eller diplomatiska jurisdiktioner, kommer medborgarna att kunna utöva sin rösträtt, oavsett i vilket område de befinner sig.

Turistattraktioner som kommuner i Algarve, Alentejo-kusten eller Madeira är några av de punkter som skulle kunna vara målet för en utplacering av vallokaler.