"Den nya Auchan-butiken har en försäljningsyta på cirka 5.400 kvadratmeter och en parkeringsplats med 350 platser (varav 250 är täckta). Den nya butiken har ett differentierat erbjudande, med lösningar för dag till dag, som kommer att svara mot nya trender".