Vi känner fortfarande av konsekvenserna av pandemin. En av de viktigaste effekterna är människors sätt att se på arbetet, som aldrig kommer att bli detsamma igen. Efter att ha arbetat hemifrån i flera månader blev många anställda inte glada när vissa chefer började kalla tillbaka dem till kontoret.

Samtidigt som detta fenomen äger rum finns det en "brist på arbetskraft" och svårigheter att attrahera begåvade arbetstagare, särskilt inom specialiserade områden som IT, och många arbetstagare kräver nu flexibla arbetssätt. I detta avseende kastar coachen Jeremy Moore ljus över vad som är bäst för företagen.

Om distansarbete har fördelar har det också nackdelar, som allt annat i livet. "Jag kan hävda att detta fungerar för mig och du kan hävda att detta fungerar för dig. Vi kan fortsätta att gå fram och tillbaka, men det besvarar inte frågan. Det finns argument för båda sidor", säger Jeremy Moore, som har tränat i över 20 år på Zoomcow.


Konkurrenskraftig miljö


Enligt Jeremy: "Företag är en konkurrensutsatt verksamhet. Problemet är att ingen vann en olympisk guldmedalj för att det var bekvämt. Att vinna är obekvämt. För att vinna krävs uppoffringar, för att vinna krävs hängivenhet, för att vinna krävs att man har ett gemensamt uppdrag".

"Vissa kanske säger att det är bekvämt att arbeta hemifrån och jag säger att det kanske är sant, men ni kommer inte att vinna eftersom den organisation som väljer att arbeta tillsammans tror jag kommer att slå den organisation som väljer att arbeta åtskilda, särskilt när det gäller utveckling av en ny produkt och vi är lite osäkra på vissa av produktens egenskaper", tillade han.


Zoomförvirring


Å ena sidan kan zoommöten vara ett användbart verktyg när folk är bortresta för att undvika långa resor för att hålla ett 30 minuters möte, men å andra sidan, om de används dagligen, säger Jeremy att de skapar förvirring i teamet.

"Jag tror inte att möten i Zoom är samma sak, i Zoom har vi inte samma klarhet. Att arbeta på distans skapar bara förvirring. Det har varit min observation. Om du googlar de viktigaste företagen som ber folk att komma tillbaka till kontoret är det mycket konkurrenskraftiga och framgångsrika företag. Tesla, Goldman Sachs, alla de mest konkurrenskraftiga företagen vill att folk ska arbeta från kontoret. De medelstora företagen är inte lika intresserade", sade han.

"Teslas vd Elon Musk har till exempel sagt att alla anställda måste tillbringa minst 40 timmar i veckan på kontoret eller hitta ett annat jobb. Goldman Sachs vd, David Salomon, har bedrivit en kampanj för att få alla tillbaka till kontoret. Jag har hört fler och fler samtal. VD:n för Open AI, Samuel Altman, sa att ett av de värsta misstagen var att låta folk arbeta på distans. Fler och fler upptäcker att hemarbete egentligen inte är arbete, påpekade Jeremy.

"Förtroende är den viktigaste känslan när det gäller att vara ett framgångsrikt team, man behöver inte tycka om sina kollegor särskilt mycket, så länge man litar på varandra. Även om det bara finns en eller två personer som man inte litar på kommer det att förstöra hela laget" och enligt honom är det lättare att lita på varandra när man sitter bredvid varandra.


Sociala varelser


En annan viktig faktor som vi aldrig får glömma är att vi är sociala varelser och att vi behöver känslomässiga förbindelser för att lära oss. Människor har en medfödd förmåga att skapa sociala band och socialisering spelar en avgörande roll för vår personliga och känslomässiga utveckling.

Jeremy berättade om en erfarenhet som han nyligen hade: "Jag var på WebSummit Lisbon 2023, där det fanns många superbegåvade människor, men ingen glädje, och glädje kommer från att dela arbetet tillsammans, från entusiasmen för varandra. Det är inte bekvämt, relationer är inte bekväma, äktenskap är inte bekvämt, att vara förälder är inte bekvämt."

När han såg alla dessa unga och intelligenta människor kände han sig besviken. "Det var väldigt intensivt men inga leenden, ingen lycka. Det var den mest avhumaniserade upplevelse jag någonsin sett i mitt liv och om det är vad den unga generationen vill ha tycker jag synd om det. Det gör jag verkligen. Det är en mycket farlig väg", påpekade han.


Att locka till sig människor


Sammantaget frågade jag Jeremy hur vi kan kombinera en attraktiv rekryteringspolitik med att tvinga tillbaka folk till kontoren, och Jeremy svarade att ett team av begåvade människor som är villiga att komma samman på kontoret kommer att slå de superbegåvade.

"Ge mig fem personer som är begåvade men inte superbegåvade och jag skulle ändå slå de superbegåvade med de personer som har ett gemensamt uppdrag, som har ett mycket tydligt mål och en tydlig vision och som vill vinna och genom att vinna kommer jag så småningom att locka till mig de superbegåvade. Ingen är större än laget", sade han.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins