Office Flashpoint för april rapporterar en kontorsupptagning för året på 25.500 m2 i Lissabon och 11.700 m2 i Porto. JLL hävdar sig som en drivande kraft på marknaden och har ansvarat för 36% av den förhandlade ytan i Lissabon, motsvarande 9.300 m2, och 21% i Porto, motsvarande 2.400 m2. När det gäller transaktioner finns det 51 transaktioner i Lissabon och ytterligare 19 i Porto i det ackumulerade resultatet för året. Av dessa förmedlade JLL 16 affärer i Lissabon och 5 i Porto, vilket garanterar marknadsandelar på 31% respektive 26%.

Sofia Tavares, Head of Office Leasing på JLL, kommenterar: "Vi är glada över att kunna bidra till att stärka marknaden, som just nu behöver en särskilt proaktiv strategi från mäklarna. Företagen är mer försiktiga på grund av den ekonomiska osäkerheten och väljer att skjuta upp sina beslutsprocesser eller, åtminstone, tar mycket längre tid på sig att besluta om strategin för sina anläggningar. Detta är en europeisk trend, som inte är exklusiv för Portugal.

"Det fortsätter dock att finnas en aktiv efterfrågan på högkvalitativa utrymmen, bra ytor per våningsplan, och som införlivar hållbarhetsfrågor. Som marknadsspecialister måste vi nu mer än någonsin ta dessa kontorslösningar till företagen och visa dem att trots den mer utmanande ekonomiska situationen kan detta också vara en möjlighet att hitta nya utrymmen som anpassar sig till de nya sätten att arbeta".