Inga giftiga ämnen har identifierats i de vattenprover som tagits, men det finns ingen allmän kunskap om var detta fluorescein kommer ifrån.