Den gröna ön slogs bara av Kuwait, med 8,6 poäng, och Schweiz, med 8,518 poäng. Samtidigt placerade sig Kina på 16:e plats, USA på 23:e plats och Storbritannien på 28:e plats.