"Galp kommer att uppdatera priserna på el och naturgas från början av juli med genomsnittliga minskningar på 10 procent i båda fallen (inte med hänsyn till avgifter för tillgång till nätverken)", säger en officiell källa från företaget.

Företaget påpekar att denna nedgång återspeglar "den gynnsamma utvecklingen som har setts på grossistmarknaderna för båda energiformerna".

Denna uppdatering följer på nedskärningar på 15 procent för el och 27 procent för naturgas i början av april.

För den vanligaste typen av naturgaskund i bolagets kundportfölj, motsvarande en familj med två barn, kommer den genomsnittliga sänkningen jämfört med nuvarande priser att resultera i en minskning med 3,70 euro per månad (kunden i den andra nivån av naturgas med en genomsnittlig månadsförbrukning på 284 kWh), enligt Galp.

När det gäller el, för att beräkna effekterna av denna förändring på det slutliga priset för kunden, "måste den extraordinära uppdateringen av Network Access Tariffs (TAR) också beaktas, som kommer att publiceras av ERSE den 15 juni 2023".

Företaget påpekar att dessa värden inte inkluderar moms.

Det slutliga elpriset beror på tarifferna för tillgång till nätverken, som kommer att publiceras av Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos(ERSE).

Tariffen för nättillträde betalas av alla konsumenter, oavsett om de befinner sig på den reglerade eller den liberaliserade marknaden, och återspeglar kostnaden för infrastruktur och tjänster som används av alla konsumenter på en gemensam basis.